loadingimg

Wczytuję dane...
 • Użytkownicy online: 0
 • Aktualny czas:
 • Szukaj
szt. na kwotę 0.00 PLN
Bestsellery
Regulamin obowiązujący do 24.12.2014r.

REGULAMIN

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE  1. Sklep internetowy działający pod adresem www.meble-rattanowe.eu (Sklep) jest własnością spółki P&P P. Karolak P. Gąsiorowski i Wspólnicy sp. j. z siedzibą 05-090 Dawidy, ul. Warszawska 14, NIP: 524-23-59-569, REGON: 016379850, zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000299870. Dla celów Regulaminu spółka powoływana jest dalej jako „P&P”.

  2. Sklep prowadzi sprzedaż produktów za pośrednictwem sieci Internet.

  3. Klientami Sklepu mogą być osoby fizyczne i prawne oraz podmioty nie posiadające osobowości prawnej dopuszczone do obrotu w Polsce. Sklep prowadzi sprzedaż detaliczną i hurtową.

  4. Nazwy „P&P Office”, „P&P Higiena”, „SwiatKoszy.eu”, „SwiatHigieny.eu”, "Meble-Rattanowe.eu", oraz wyróżniające je oznaczenia słowno-graficzne stanowią własność P&P. Ich używanie dozwolone jest za uprzednią pisemną zgodą P&P.

  5. Znaki towarowe, nazwy firm, marek i produktów, oferowanych na stronach sklepu należą do ich właścicieli, ich używanie dozwolone jest wyłącznie w porozumieniu z podmiotami dysponującymi prawem własności do tych praw.

  6. Do korzystania ze sklepu niezbędne jest:

   • łącze internetowe / szerokopasmowe łącze internetowe,

   • przeglądarka internetowa Internet Explorer 8, Mozilla Firefox 7, Google Chrome, Opera 11) obsługująca CSS/JavaScript

   • włączona obsługa okien wyskakujących,

   • aktywne konto e-mail.

  7. Klient zobowiązany jest do korzystania ze sklepu internetowego zgodnie z jego przeznaczeniem i nie podejmowania czynności mogących zakłócić prawidłowe działanie sklepu internetowego, jak również dostarczać treści o charakterze bezprawnym.2. POLITYKA PRYWATNOŚCI  1. Klient sklepu internetowego działającego pod adresem www.swiatkoszy.eu wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie swoich danych osobowych w bazie danych P&P zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 833 z późn. zm.). Dane te przechowywane są wyłącznie w celu realizacji zamówień oraz prowadzenia akcji marketingowych, promocyjnych i reklamowych dla Klientów sklepu, w tym w zakresie wskazanym w p. 9 Regulaminu, z zachowaniem wymogów zabezpieczenia danych określonych przepisami o ochronie danych osobowych.

  2. Złożenie zamówienia przez Klienta i wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów marketingowych oznacza zgodę na otrzymywanie informacji pochodzących od P&P, dotyczących świadczonych usług i dystrybuowanych produktów na adres poczty elektronicznej Klienta, udostępniony P&P dla celów realizacji zamówienia oraz obsługi technicznej sklepu.

  3. Każdy Klient ma prawo do weryfikacji, modyfikacji i usunięcia swoich danych osobowych z bazy danych sklepu. By uzyskać dostęp do własnych danych osobowych wprowadzono procedurę weryfikującą tożsamość użytkownika polegającą na podaniu hasła oraz identyfikatora (adresu e-mail).3. USŁUGI ELEKTRONICZNE ŚWIADCZONE PRZEZ SKLEP

  1. W celu ułatwienia korzystania ze strony internetowej sklepu P&P udostępnia każdemu Klientowi korzystania z funkcjonalności (usług): „Moje Konto” oraz „Twój Koszyk”.

  2. Usługa „Moje Konto” polega na zarejestrowaniu danych Klienta w bazie danych P&P pod unikalnym identyfikatorem (adresem e-mail) zabezpieczonym hasłem dobranym indywidualnie przez Klienta. Funkcjonalność usługi polega na możliwości sprawdzania historii zamówień, edycji i poprawianiu swoich danych oraz składania kolejnych zamówień bez konieczności ponownego podawania danych. Do złożenia pojedynczego zamówienia nie jest wymagana wcześniejsza rejestracja w usłudze „Moje Konto”.

  3. Usługa „ Twój Koszyk” polega na prezentowaniu wybranych przez Klienta produktów, wraz z możliwością ich usunięcia z zamówienia a także zmiany ilości danego produktu. Ponadto usługa ta pozwala na wybór sposobu odbioru zamówienia (odbiór osobisty lub wysyłka) i metody płatności. W przypadku korzystania z usługi bez aktywacji usługi „Moje Konto” każdorazowo przy składaniu zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta danych osobowych.

  4. Usługi elektroniczne „Moje Konto” oraz „Twój Koszyk” są świadczone nieodpłatnie wszystkim Klientom.

  5. Wszelkie uwagi i reklamacje związane z nieprawidłowym działaniem w/w usług prosimy zgłaszać na adres e-mail: robert.kowalczyk@pandp.pl .

4. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ  1. Sprzedaż za pośrednictwem Sklepu odbywa się na zasadach i warunkach określonych w niniejszym regulaminie. Złożenie zamówienia równoznaczne jest z zapoznaniem się i zaakceptowaniem regulaminu.

  2. Wszystkie pola przy składaniu zamówienia muszą zostać uzupełnione odpowiednimi danymi Klienta. Tylko wtedy możliwe będzie rozpoczęcie procesu realizacji zamówienia oraz wystawienie faktury VAT. W przypadku korzystania z Klienta z usługi „Moje Konto” użyte zostaną dane podane przy rejestracji.

  3. Przyjęcie zamówienia do realizacji rozpoczyna się po wcześniejszym:

 • złożeniu przez Klienta zamówienia,

 • potwierdzeniu zamówienia w postaci wiadomości e-mail wysłanej do Klienta,

 • otrzymaniu od Klienta płatności za towar (z wyjątkiem towarów, za które opłata zostanie pobrana przy odbiorze oraz płatnych przelewem z odroczonym terminem płatności).

  1. Z chwilą spełnienia wymienionych w p. 4.3 warunków dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży.

  2. Zamówienie jest realizowane gdy towar znajduje się w magazynie lub jest dostarczany przez producentów. W przypadku niedostępności całości lub części towaru Klient zostaje poinformowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).

  3. Wszystkie zamówienia przyjmowane są i realizowane w dni robocze od poniedziałku do piątku. Zamówienia rozpatrywane są do godz. 16:00. Wszystkie zamówienia złożone po tym czasie będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.

  4. Zamówione towary wydawane są w siedzibie sklepu w Dawidach, ul. Warszawska 14. Na życzenie Klienta Sklep wysyła zamówione towary przesyłką kurierską (DHL). Szczegóły realizacji takich zamówień znajdują się w rozdziale 5.

  5. Towary, za które Klient dokonuje przedpłaty, będą wydawane lub wysyłane dopiero po otrzymaniu płatności.

  6. Dział PROMOCJE obejmuje towary, które są aktualnie oferowane w niższej cenie lub sprzedawane w zestawach. Liczba promocyjnych towarów jest ograniczona i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów. Firma P&P zastrzega sobie prawo do zakończenia oraz wznowienia promocji w dowolnym momencie.

  7. Dział NOWOŚCI zawiera towary nowo wprowadzone do oferty sklepu.

  8. Możliwe jest negocjowanie cen produktów, szczególnie przy sprzedaży hurtowej i do dalszej odsprzedaży.

  9. Do każdego zamówienia jest wystawiana faktura VAT lub paragon.5. DOSTAWA I CZAS OCZEKIWANIA  1. Na zlecenie Klienta wysyłamy zamówione towary za pośrednictwem współpracującej z nami firmy kurierskiej (DHL). Koszty transportu uzależnione są wielkości zamówienia.

  2. Zamówione towary dostarczane są wyłącznie na terenie Polski.

  3. Zamówione towary wysyłane są do 48h od złożenia zamówienia, pomijając soboty i dni świąteczne. Wyjątkiem są towary na specjalne zamówienie, których czas dostawy jest wydłużony (w takim przypadku czas dostawy jest ustalany indywidualnie).

  4. Towary, za które Klient dokonuje przedpłaty, będą wysyłane dopiero po otrzymaniu płatności.

  5. Towary dla firm, które chcą nawiązać z nami współpracę, będą wysyłane po otrzymaniu przez nas odpowiednich dokumentów rejestrowych, na indywidualnie uzgodnionych warunkach.

  6. Na czas dostarczenia przesyłki składają się: czas realizacji zamówienia (przygotowanie towarów do wysyłki) oraz czas dostarczenia przesyłki przez kuriera.

  7. W razie wydłużenia czasu oczekiwania na przesyłkę Klient zostanie powiadomiony o tym fakcie drogą elektroniczną lub telefonicznie.

6. PŁATNOŚCI  1. Wszystkie ceny wyrażone są w złotych polskich i są cenami BRUTTO (zawierają podatek VAT).

  2. Przyjmowane przez nas formy płatności to:

 • przedpłata na konto,

 • płatność elektroniczna PayU,

 • płatność przy odbiorze przesyłki (za pobraniem),

 • płatność przelewem z wydłużonym terminem

  1. Forma płatności PRZELEWEM skierowana jest wyłącznie do firm, które chcą nawiązać z nami współpracę. Towary dla firm wykorzystujących tę formę płatności będą wysyłane po otrzymaniu przez nas odpowiednich dokumentów rejestrowych, na indywidualnie uzgodnionych warunkach.

7. ZMIANY W ZAMÓWIENIACH, ODSTĄPIENIE OD UMOWY, ZWROTY, REKLAMACJE  1. Wszelkie zmiany w zamówieniu mogą być dokonywane przez Klienta do momentu wystawienia faktury VAT.

  2. Klientom będącym osobami fizycznymi dokonującymi zakupu do celów niezwiązanych bezpośrednio z ich działalnością zawodową lub gospodarczą (konsument) przysługuje ustawowe prawo do odstąpienia od umowy. Prawo to wykonuje się w terminie 10 (dziesięciu) dni od dnia zawarcia umowy poprzez złożenie pisemnego oświadczenia o skorzystaniu z prawa odstąpienia wg wzoru stanowiącego załącznik do regulaminu. W razie skorzystania z ustawowego prawa odstąpienia od umowy umowa uważana jest za niezawartą, zaś to co strony świadczyły ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Klient ma obowiązek do niezwłocznego, nie późniejszego niż w terminie 14 dni, zwrotu towaru na swój koszt i niebezpieczeństwo, zaś Sklep – do zwrotu uiszczonej przez Klienta ceny.

  3. Zwroty towarów wysyłane są na koszt P&P w przypadku winy po stronie P&P. W każdym innym przypadku zwrot dokonywany jest na koszt nadawcy.

  4. W przypadku otrzymania towaru niezgodnego z zamówieniem, Klientowi przysługuje prawo do reklamacji w terminie 3 dni od otrzymania towaru. Nie uchybia to uprawnieniom Klienta – konsumenta określonym w ustawie z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002 r., nr 141, poz. 1176 z późn. zm.).

  5. Sposób rozwiązania i czas rozpatrzenia reklamacji jest uzależniony od rodzaju towaru, jego wad oraz jego dostępności w magazynie lub u producenta.

  6. W przypadku zamówień wysyłanych na zlecenie Klienta przesyłką kurierską rekomendujemy sprawdzenie przesyłki przy odbiorze w celu ustalenia integralności przesyłki i w razie konieczności sporządzenie protokołu szkody. W przypadku ujawnienia ubytku lub uszkodzenia przesyłki niedającego się z zewnątrz zauważyć przy odbiorze przewoźnik ma obowiązek ustalenia stanu przesyłki na żądanie Klienta zgłoszone niezwłocznie po ujawnieniu szkody, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia odbioru przesyłki. Niezależnie od zgłoszenia reklamacji przewoźnikowi w opisany wyżej sposób prosimy również o kontakt z nami pod numerem telefonu 22 899 19 51 lub mailowo mira.gadomska@pandp.pl.

  7. Klienci, którzy mają zarejestrowane konto w sklepie www.meble-rattanowe.eu, mogą składać reklamacje po zalogowaniu się na swoje konto.8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  1. P&P zastrzega sobie prawo do czasowego wstrzymania działalności Sklepu z powodu prac administracyjno – konserwacyjnych.

  2. Wygląd produktów na fotografiach może różnić się od rzeczywistego wyglądu produktów.

  3. Wszelkie informacje dotyczące parametrów, właściwości oraz specyfikacji towarów pochodzą z materiałów publikowanych, ogłaszanych lub otrzymywanych od ich producentów. Mimo, iż P&P dokłada wszelkich starań i rzetelnie sprawdza każdy opis to mogą pojawić się w nich błędy, które niezwłocznie po ich ustaleniu zostaną zmienione na właściwe.

  4. P&P zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie, przy czym zmiana będzie obowiązywać od momentu zamieszczenia jej na stronie Sklepu. Wszystkie zamówienia złożone i niezrealizowane przed wprowadzeniem zmiany będą realizowane według postanowień regulaminu w brzmieniu sprzed wprowadzenia zmian, z tym zastrzeżeniem że na życzenie Klienta złożone zamówienie będzie realizowane według nowego brzmienia regulaminu.

  5. P&P zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się na stronach internetowych www.swiatkoszy.eu. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.

  6. P&P zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych towarów.

  7. Zawartość Sklepu www.swiatkoszy.eu nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 Kodeksu cywilnego.

  8. W zakresie nie określonym w niniejszym regulaminie obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ustaw: z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 nr 16 poz. 93 z późn. zm.), ustawy. z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), ustawy z 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002 r., nr 141, poz. 1176 z późn. zm.), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 833 z późn. zm.), z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002 r., nr 141, poz. 1176 z późn. zm.), ustawy z 15 listopada 1984 r. prawo przewozowe (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1173).

  9. P&P dokłada starań, aby zapisy niniejszego regulaminu pozostawały w zgodzie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności zgodności z przepisami dotyczącymi konsumentów. W przypadku, gdyby którakolwiek z klauzul regulaminu łamała prawa konsumenckie (klauzule abuzywne), należy rozumieć, że skierowana jest wyłącznie do Klientów Sklepu nie będących konsumentami.9. ZAUFANE OPINIE - CENEO

Klient dokonujący zakupu w sklepie wyraża zgodę na  przekazanie swojego adresu e - mail do Grupa Allegro Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu oraz na przetwarzanie przez sklep SwiatKoszy.eu oraz Grupa Allegro Sp. z o.o., danych osobowych Klienta w celu wypełnienia ankiety z opinią o dokonanej transakcji w Sklepie SwiatKoszy.eu (zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 ).